Basic keyword search: keyword/text (minimum 3 characters)
Advanced keyword search:
1) keyword1/text1 AND keyword2/text2 (=search results must consist of both keywords/texts! 1 and 2!)
2) Keyword1/text1 OR keyword2/text2 (=search results must consist of either 1 or 2)

Reset
2022
Kompan Erzar, K., Tóth, E. F., & Mozina, K. (2022). Stories of transmission and gradual resolution of trauma-related shame in three generations of Slovenian families. Family Forum, 11, 229-251. doi: 10.25167/FF/4518
Rožič, T., & Možina, M. (2022). Dvoletno usposabljanje iz supervizije v psihoterapiji na SFU Ljubljana: poročilo in vabilo. Kairos: slovenska revija za psihoterapijo, 16(3-4), 249-265.
2020
Mozina, K., Toth, E. F., & Kompan Ezrar, K. (2020). Medgeneracijski prenos travme: vloga družine in starševstva pri potravmatski rasti. Kairos - Slovenian Journal of Psychotherapy, 2020(14/3-4), 181-205. https://www.skzp.si/kairos/kairos-slovenian-journal-of-psychotherapy/
2019
Možina, M. (2019). Gregory Bateson: glasnik nove paradigme v znanosti. Kairos: slovenska revija za psihoterapijo, 13(1-2), 211-237. https://www.skzp.si/wp-content/uploads/2019/06/Kairos-13-%C5%A1t.-1-2.pdf
Možina, M. (2019). Uvodnik o milini, estetski občutljivosti in Gregoryju Batesonu. Kairos: slovenska revija za psihoterapijo, 13(1-2), 7-23. https://www.skzp.si/wp-content/uploads/2019/06/Kairos-13-%C5%A1t.-1-2.pdf
Možina, M., & Barnes, G. (2019). Metalog: Kako razumeti Batesona?. In M. Možina, Ekologija idej : zbrani eseji iz antropologije, psihiatrije, evolucije in epistemologije (pp. 517- 535). Ljubljana: Baletrina.
Možina, M., & Kranjc, U. (2019). Uveljavljanje psihoterapije kot samostojnega poklica: kaj se lahko naučimo na primeru Nizozemske. Kairos: slovenska revija za psihoterapijo, 13(1-2), 171-207. https://www.skzp.si/wp-content/uploads/2019/06/Kairos-13-%C5%A1t.-1-2.pdf
2018
Bernik, L. (2018). Raziskave psihoterapije v razcvetu: Poročilo o 49. mednarodni konferenci Združenja za psihoterapevtsko raziskovanje od 27. do 30. junija 2018 v Amsterdamu. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 12(3-4), 235-244. https://www.skzp.si/wp-content/uploads/2019/02/Kairos-3_4-2018-E-revija-v00.pdf
Košir, M., Gašperlin, I., Čačinovič Vogrinčič, G., Možina, M., & Flajs, T. (2018). Človeška ljubezen, (Zbirka Žepnice, Pisma). Ljubljana: Mladinska Knjiga. COBISS.SI-ID 293474048
Možina, M., Flajs, T., Jerebic, D., Kosovel, I., Kranjc, U., & Rakovec, P. (2018). Čas za zakon je dozorel : uvodnik o novostih glede normativne ureditve psihoterapije in psihosocialnega svetovanja v Sloveniji. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo, 12(3-4), 7-39. https://www.skzp.si/wp-content/uploads/2019/02/Kairos-3_4-2018-E-revija-v00.pdf
Možina, M., Flajs, T., Jerebic, D., Kosovel, I., Kranjc, U., Milič, A., & Rakovec, P. (2018). Hrvaška, Malta in Nemčija v letu 2018 sprejele zakone o psihoterapiji: kaj pa Slovenija?. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo, 12(3-4), 245-272. https://www.skzp.si/wp-content/uploads/2019/02/Kairos-3_4-2018-E-revija-v00.pdf
2017
Bernik, L. (2017). Vzpostavitev in ohranitev nadzornega sistema posameznika z gibalno oviranostjo za uresničevanje notranjih ciljev. Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo, 11(1-2), 97-115. https://www.skzp.si/wp-content/uploads/2018/03/kairos_11_1-2_2017.pdf
2015
Čačinovič Vogrinčič, G., Kobal, L., Mešl, N., & Možina, M. (2015). Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika. Zbirka Katalog socialnega dela, 5, 124.
Mozina, M. (2015). O shizofrenskih motnjah s psihiatričnega in psihoterapevtskega vidika: kvalitativne študije primerov iz psihiatrične klinike Chestnut Lodge. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo, 3(9), 117-127.
Možina, M. (2015). Uvodnik o duhovnih darovih. Kairos: slovenska revija za psihoterapijo, 1(9), 5-22.
Možina, M. (2015). Uvodnik o empatiji in moralnosti. Kairos: slovenska revija za psihoterapijo, 3(9), 5-22.
Možina, M., & Marinšek, D. (2015). Sistemski pristop k težavam na delovnem mestu. In B. Lojk (Ed.), Težave na delovnem mestu v očeh psihoterapevta - pogledi in praksa različnih pristopov : predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Težave na delovnem mestu v očeh psihoterapevta, Ljubljana, 6. in 7. marec 2015 (pp. 87-120). Kranj: Evropski inštitut za realitetno terapijo.
Možina, M., Žvelc, M., Černetič, M., Kozina, A., Poljanec, A., & Žvelc, G. (2015). Psihoterapevtska raznolikost : koliko pristopov potrebujemo?: poročilo iz 8. evropske konference o raziskovanju psihoterapije od 24. do 26. septembra 2015 v Celovcu. Kairos: slovenska revija za psihoterapijo, 4(9), 147-157.
Oravecz, R., & Možina, M. (2015). A szlovén pszichoterápia múltja és konfliktusokkal teli jelene. Pszichoterápia, 2(24), 108-113.
2014
Možina, M. (2014). Ljubezen pri psihoterapevtu: esej k drami Andrewa Bovlla Samba lantana. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, 64(10), 27-39.
Možina, M. (2014). Vzgoja in psihoterapija za skupnost po sistemsko. In B. Lojk (Ed.), Vzgoja v očeh psihoterapevta - pogledi in praksa različnih pristopov (pp. 215-251). Kranj: Inštitut za realitetno terapijo.
2013
Areh, I., Pajntar, M., & Možina, M. (2013). Ali je hipnoza učinkovita pri zdravljenju telesnih in duševnih težav?. Kairos, 7(1/2), 19-31.
2011
Možina, M. (2011). Kratka zgodovina psihoterapije na Slovenskem. In M. Žvelc (Ed.), Psihoterapija (pp. 11-55). Ljubljana: IPSA.
Možina, M. (2011). Prispevek sistemske psihoterapije k evoluciji psihoterapije. In M. Žvelc (Ed.), Psihoterapija (pp. 504–536). Ljubljana: IPSA.
Možina, M., Štajduhar, D., Kačič, M., & Bohinc, L. S. (2011). Sistemska psihoterapija. In M. Žvelc, M. Možina, & J. Bohak (Eds.), Psihoterapija (pp. 415-501). Ljubljana: IPSA. https://www.researchgate.net/publication/299513279_Sistemska_psihoterapija