Basic keyword search: keyword/text (minimum 3 characters)
Advanced keyword search:
1) keyword1/text1 AND keyword2/text2 (=search results must consist of both keywords/texts! 1 and 2!)
2) Keyword1/text1 OR keyword2/text2 (=search results must consist of either 1 or 2)

Reset
2011
Žvelc, M., Možina, M., & Bohak, J. (2011). Psihoterapija. Ljubljana: IPSA.
2010
Možina, M. (2010). O psihoterapevtovi gotovosti v negotovost, dvojni vezi in paradoksih = About psychotherapist’s certainty to uncertainty, double bind and paradoxes. Kairos, 4(1/2), 67–96. https://www.researchgate.net/publication/299513167_O_psihoterapevtovi_gotovosti_v_negotovost_dvojni_vezi_in_paradoksih
Možina, M. (2010). Psihoterapija v Sloveniji danes in jutri. Kairos, 4(1/2), 133–166.
Možina, M. (2010). Za psihoterapijo kot samostojen poklic : kaj se dogaja v Evropi?. Kairos, 4(3/4), 63-104.